Week 27: Commissaris toch weer geen BTW-ondernemer

Maak dus bezwaar tegen de eigen aangifte

commissaris

Commissaris toch weer geen btw-ondernemer

De laatste jaren was een commissaris ondernemer voor de btw. In een recent arrest van het Hof van Justitie EU oordeelt deze dat een lid van de van Raad van Commissarissen geen btw-ondernemer is.

Het betreft een recente zaak waarin een gemeenteambtenaar ook lid van de Raad van Commissarissen is van een stichting. Volgens de ambtenaar verricht hij de activiteit niet zelfstandig. Hof ’s-Hertogenbosch stelde een prejudiciële vraag in deze zaak aan het Hof van Justitie EU.

Volgens het Hof van Justitie EU handelt de ambtenaar namelijk voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen. Verder acht het Hof van Justitie EU ook van belang dat X geen economisch bedrijfsrisico draagt, aangezien hij een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren.

Maak bezwaar

Heb jij btw-aangiften gedaan voor werkzaamheden als commissaris en maakte je geen gebruik van de kleineondernemersregeling KOR? Dan kun je bezwaar maken tegen je eigen aangifte en de btw terugvragen. Hulp nodig? Neem dan even contact met ons op.

1 juli 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.