Week 29: Laat de aangifte erfbelasting niet door een notaris doen

Deze is namelijk openbaar ambtenaar

Veel mensen laten nog steeds de afhandeling van een nalatenschap door een notaris regelen, inclusief de aangifte erfbelasting.

aanslag erfbelasting

Waarom niet door een notaris?

Een notaris is een openbaar ambtenaar volgens de wet. Hij dient het publieke belang. Als hij een aangifte erfbelasting opstelt, zal hij daarbij altijd de door hem afgelegde eed onthouden waarin staat dat hij zich zal gedragen naar de wetten en zijn taak onpartijdig zal uitvoeren.

Ook bij het controleren van aanslagen erfbelasting, zal hij het publieke belang voor ogen houden. Dat hoeft niet tot de voor jou de meest voordelige oplossing te leiden.

Wat kan er misgaan?

Zo ontvingen wij een aanslag erfbelasting waarin een overduidelijke fout zat, in het voordeel van de belastingplichtigen. Wij hebben de aangifte gecontroleerd en de aangifte was correct ingediend. De fout lag dus bij de fiscus. Wij hebben deze onjuistheid verteld aan onze cliënten maar niet aan de Belastingdienst. Wij hoeven de Belastingdienst niet actief te informeren hierover.

Een notaris had deze fout wél aan de Belastingdienst moeten melden. Dat had de cliënt dus extra erfbelasting gekost.  De kans is natuurlijk aanwezig dat de Belastingdienst er zelf achter komt en een navorderingsaanslag oplegt. Maar hoe groot is die kans?

Aangifte erfbelasting doen?

Moet u aangifte erfbelasting doen? Dan kunnen wij u verder helpen. Neemt u gerust contact met ons op.

15 juli 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.