Week 36: Houd van je medewerkers een kopie paspoort in dossier

en voldoe aan de identificatieplicht!

Iedereen moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Je bent verplicht de identiteit van de werknemers te controleren. Je doet dit aan het begin van het dienstverband door het originele identiteitsbewijs te controleren.

Paspoort

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Dit identiteitsbewijs moet zijn:

  1. paspoort
  2. identiteitskaart
  3. vreemdelingendocument

Een rijbewijs is dus niet geldig!

Wat moet je controleren?

  1. de pasfoto
  2. fysieke kenmerken zoals lengte en leeftijd
  3. de handtekening
  4. de geldigheid
  5. Als het paspoort verloopt tijdens dienstverband hoef je geen nieuwe te vragen.

Hoe lang bewaren?

Je moet het document tot vijf jaar na uitdiensttreding bewaren. Je hebt dit namelijk nodig bij controle van de inspectie SZW en de belastingdienst

5 september 2016
Auteur Niek Pilgram

Terug