Week 4: Toezichthouder of commissaris?

Denk aan de BTW

Leden van een raad van commissarissen en leden van een raad van toezicht moeten een factuur sturen met BTW. Er is sinds 2017 geen loonbelasting meer van toepassing.

Heb je al een BTW-nummer?

RvT RvC

Als lid van de RvC (Raad van Commissarissen) of RvT (Raad van Toezicht) moet je BTW in rekening brengen over je vergoeding. Dit is vanuit Europa zo geregeld.

Heb je een BTW nummer? Zo nee, vraag er eentje aan. Dit kun je doen door een brief te sturen aan de belastingdienst met het verzoek een BTW-nummer toe te kennen. Vermeld de activiteiten die je gaat verrichten en hoeveel omzet je verwacht.

Wellicht hoef je de BTW trouwens niet te betalen als je voldoet aan de kleine-ondernemersregeling.

Vragen? Bel ons gerust voor een uitleg!

23 januari 2017
Auteur Niek Pilgram

Terug