Week 44: Aandelen in een BV geërfd?

Keer onbelast dividend uit binnen 2 jaar

Heb je meer dan 5% aandelen in een BV geërfd? Dan heb je een zogenoemd aanmerkelijk belang (AB) geërfd.

dividendbelasting aanmerkelijk belang erfenis

De erflater heeft al inkomstenbelasting betaald

Voor zover het géén ondernemingsvermogen maar beleggingsvermogen van deze BV betreft, heeft de erflater (degene van wie je geërfd hebt) hier al 25% inkomstenbelasting over betaald.

Dividendbelasting aanmerkelijk belang erfenis

Als jij nu dividend aan jezelf uitkeert, zou dit betekenen dat je dubbel betaalt. Dat hangt samen met de invoering van artikel 4.17a Wet IB 2001. Vererving van AB-aandelen is in beginsel een vervreemding bij de erflater. Dat betekent dat deze moet afrekenen over het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de prijs waarvoor de aandelen vervreemd worden.

Indien de erfgenaam zichzelf vervolgens dividend uitkeert, zou het erop neerkomen dat er dubbel belasting wordt geheven over dezelfde grondslag.

Dien daarom binnen 24 maanden een verzoek in bij de Belastingdienst om dit dividend belastingvrij te kunnen uitkeren.

Hulp nodig?

Wil je hierbij hulp? Onze adviseurs kunnen je hierbij helpen.

31 oktober 2018
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.