Week 46: Pensioenuitkeringen steeds meer belast in bronland

pensioenuitkeringen

Pensioenuitkeringen

De heffing over (pensioen)uitkeringen vond vroeger meestal plaats in de woonstaat, dus het land waar belastingplichtige woont. In de laatste verdragen wordt echter steeds meer de heffing over pensioenen toegewezen aan het bronland, dus het land waaruit het pensioen afkomstig is.

De reden hiervan is dat er ook door de bronstaat een faciliteit wordt gegeven op het pensioen. Dat wil zeggen dat de pensioenpremies aftrekbaar zijn en dus voor een aftrekpost zorgen. Dan is het ook logisch om de uitkeringen belast te laten zijn waar de premies zijn afgetrokken. In de laatst gesloten verdragen is dit dus het geval.

Houdt er dus rekening mee dat in de komende jaren steeds meer verdragen zullen worden gesloten waarbij de heffing over pensioenuitkeringen aan het bronland zijn toegewezen.

Pensioenuitkering vragen?

Neem bij vragen over pensioen en de belastingheffing contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

11 november 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.