Week 47: Einde 0% bijtelling na 5 jaar? Auto naar privé (Tip!)

Verkoop de auto voor een te lage prijs aan jezelf

Is na 5 jaar een einde gekomen aan je 0% bijtelling voor je Outlander PHEV of Tesla Model S? Dan kan het heel lucratief zijn om de auto voor een veel te laag bedrag aan jezelf te verkopen en zo een hoop btw te besparen. Zo haal je de auto naar privé voor een laag bedrag.

Einde 0% bijtelling

Verkoop de auto voor een te lage prijs aan jezelf

Heeft jouw BV een auto voor je gekocht, dan is deze auto na één of twee jaar een stuk minder waard geworden. Dat zie je ook terug in de rest-BPM die na één jaar nog maar 68% is en na twee jaar 53 %. De auto naar privé kan tegen de werkelijke waarde.

Voor de btw geldt echter dat er omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Als jij de auto  van je BV koopt voor een bedrag van de rest-BPM en een kleine opslag van € 3.000 dan betaal je maar € 520 aan btw. Dit komt omdat de vergoeding zo laag is.

De werkelijke waarde is hoger en daarvoor doe je dan een verkapte winstuitdeling. Hiervoor moet wel aangifte dividendbelasting gedaan worden.

Voorbeeld

Boekwaarde auto€ 65.000 (exclusief btw)
Werkelijke waarde/
inkoopprijs autohandelaar
€ 60.400 (inclusief btw)
Restwaarde BPM€ 12.000
Werkelijke waarde excl. btw€ 52.000
Verkoop aan dga voor€ 15.000 (inclusief btw)
Verschuldigde btw
21%/121%x€ 3.000 =
€ 520

In plaats van € 8.400. Dat scheelt dus € 7.880!

Geen correctiemogelijkheid

De genoemde btw-tip kan doordat een wettelijke correctiemogelijkheid ontbreekt voor de heffing van BTW naar de waarde in het economische verkeer (WEV) bij een van deze WEV afwijkende transactieprijs. De wet gaat uit van het objectieve begrip “vergoeding”, art. 8.1 Wet op de Omzetbelasting 1968.

Indien deze vergoeding ontbreekt of er is sprake van een louter symbolische vergoeding, kan wel heffing plaatsvinden over de WEV, zie artikel 8.3 van deze Wet.

De overdracht van een auto naar privé van een BV aan haar DGA is in principe een normale handelstransactie, die als zodanig niet gekunsteld is. Uit HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BR4525 blijkt dat een lage, niet-symbolische prijs geen reden is om misbruik van recht aan te nemen als verder sprake is van een reële economische transactie.

Hof Arnhem 26 juni 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX0556 kwalificeert het vasthouden door de inspecteur aan de waarde in het economische verkeer als grondslag voor de heffing van BTW in plaats van de overeengekomen (lagere) vergoeding zelfs als het “procederen tegen beter weten in”.

Het komt voor dat een belastinginspecteur bezwaar maakt tegen de onderhavige handelwijze. Dit heeft dan te maken met een gebrek aan kennis. Het is onze ervaring dat de handelwijze tegenwoordig in het merendeel van de gevallen wordt geaccepteerd.

Geen formeel dividend uitkeren!

In een ander geval waarin een BV een auto naar privé voor de rest-BPM aan haar DGA had verkocht, hief de inspecteur de omzetbelasting na op basis van de werkelijke waarde van de auto. Voor het verschil tussen de transactieprijs en de werkelijke waarde had de BV een netto dividend toegekend, geformaliseerd in de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit behoort tot de vergoeding voor de auto waarover terecht BTW is nageheven ( Rechtbank Den Haag 22 augustus 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11083). Wat hier fout is gegaan, is dat geen sprake was van een verkapt dividend, zoals hiervoor is aangegeven, maar van een geformaliseerd dividend.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ter voorkoming van potentiële bestuurdersaansprakelijkheid moet het als (verkapt) dividend onttrekken van de auto aan de vennootschap wel financieel verantwoord zijn. Men moet dit in elk geval niet overwegen als de BV in slecht weer verkeert.

Wil jij btw besparen?

Verkoop de auto voor een te lage prijs aan jezelf en bespaar btw. Habermehl legt uit hoe je dit het beste kunt doen. Neem per e-mail contact met ons of bel 035-6285753.

22 november 2018
Auteur Niek Pilgram

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.