Week 7: Nabestaanden hebben recht op onbelast postuum loon

Besparingsmogelijkheid voor de DGA

Het is in de wet bepaald dat nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering van de werkgever. Deze uitkering bedraagt minimaal 1 maandsalaris. Dit is postuum loon.

Dreigend ontslag

Wettelijk is bepaald dat als een medewerker overlijdt, de werkgever aan de nabestaanden een uitkering moet betalen (overlijdensuitkering). Niet iedereen heeft hier recht op. Het gaat dan met name om de echtgenoot of partner en de (meerderjarige) kinderen.

Deze overlijdensuitkering is postuum loon en moet minimaal 1 maandsalaris  bedragen maar in meerdere CAO’s wordt een hogere uitkering vastgelegd.

De uitkering die de werkgever moet betalen is postuum loon voor de nabestaanden. In principe is loon belast. In de Wet op de Loonbelasting is deze uitkering vrijgesteld van loonbelasting als deze maximaal drie maanden bedraagt.

Besparing voor DGA

Als een DGA overlijdt, kan de BV (werkgever) dus ook 3 maanden loon onbelast aan de nabestaanden uitkeren. Zo kan (erf)belasting bespaard worden.

 

13 februari 2017
Auteur Niek Pilgram

Terug