Week 7: Periodieke uitkering van het stamrechtkapitaal aankopen

Let op tijdig ingaan van de uitkeringen!

Ben je de eigenaar van een Stamrecht B.V.? Dan moet je van het stamrechtkapitaal een periodieke uitkering aankopen. Je moet dit uiterlijk op 65-jarige of AOW-gerechtigde leeftijd doen.

Stamrecht

Loonbelastingclaim Stamrecht B.V.

In het verleden is er door jou een ontslagvergoeding belastingvrij in een Stamrecht B.V. gestort. Over dit kapitaal is geen loonbelasting ingehouden. De toekomstige uitkeringen zijn daarmee nog belast met loonbelasting.

Uiterste datum periodieke uitkering

Daarom is er een stamrechtovereenkomst gesloten met de B.V. In deze overeenkomst staat wanneer de B.V. jou uiterlijk de periodieke uitkering moet uitbetalen.

Deze uitkeringen moeten volgens de wet uiterlijk ingaan op de AOW-gerechtigde leeftijd of de datum dat je 65 wordt.

Naheffing

De Belastingdienst kan zelf een naheffingsaanslag opleggen voor de loonbelasting die afgedragen had moeten worden als er geen periodieke uitkering is aangekocht op de uiterlijke datum.

Tevens kan de Fiscus een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opleggen voor eventuele vrijvalwinst die wordt genoten omdat de stamrechtvoorziening wordt gebruikt voor de aankoop van een periodieke uitkering.

Lees meer

10 februari 2020
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.