Week 7: Vergeet niet de belastingclaims op je stamrecht

Niet alleen loonbelasting!

Als je een Stamrecht BV hebt, dan heb je in het verleden een ontslagvergoeding gekregen van je ex-werkgever. Deze vergoeding is bruto, dus zonder inhouding van loonbelasting, aan de BV overgemaakt.

dividend uitkeren

Stamrecht uitkeren

Als je dit stamrecht gaat uitkeren, worden de uitkeringen als inkomen gezien en moet je hierover nog loonbelasting betalen. Maar er is nog een fiscale claim waar je waarschijnlijk niet aan gedacht hebt.

De periodieke uitkering die de Stamrecht BV aan je uitbetaalt, moet actuarieel worden berekend. Dat betekent dat de BV de verplichting moet waarderen op actuariële grondslagen. Actuarieel betekent dat er rekening gehouden wordt met sterftekansen. Er is namelijk een kans dat de uitkeringsgerechtigde komt te overlijden tijdens de duur van de uitkeringen. Dat is dan weer winst voor de BV.

De BV moet dan berekenen wat de waarde is van de toekomstige uitkeringen die ze aan jou betaalt. Fiscaal moet rekening gehouden worden met een rekenrente van 4%. Dat houdt in dat de BV geacht wordt een rendement te maken van 4%. In de praktijk wordt dit rendement op dit moment niet gehaald. Dat betekent dat de Stamrecht BV in de berekening rekening moet houden met een hoger rendement dan dat daadwerkelijk commercieel gehaald wordt. Daarmee is de waarde van de verplichting bij het ingaan van de uitkeringen lager dan voordat de uitkeringen ingegaan waren. Dit leidt tot een fiscale vrijval en daarmee tot winst waarover belasting betaald moet worden.

Onzichtbare belastingclaim

Houdt dus rekening met deze onzichtbare belastingclaim. Je kunt op verschillende manieren de schade beperken. Je kunt kiezen voor afkoop in plaats van uitkeren of je kunt de duur van de uitkeringen korter maken. Wil je dat wij de berekening maken of je hierin adviseren? Neem dan telefonisch contact met ons op.

11 februari 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.